بازدیدکنندگان می توانند جستجوی خود را با دسته بندی ها و امکانات مورد نیازشان فیلتر کنند - پس مطمئن شوید که آنها را عاقلانه انتخاب می کنید و شامل همه موارد مربوطه می شوند
اگر این مکان مهم نیست، این را خالی بگذارید.
تصویری که بر روی کارت کسب و کار نمایش داده خواهد شد
توضیحی کوتاه که در موقع جستجو زیر عنوان قرار می گیرد.
نشانی کانال ، یا گروه تلگرامی خود را وارد نمایید.